Danish Centre for Design Research
ENGLISHDANSKKONTAKTSITEMAPRSSRSS
Birgitte Geert  Jensen
Birgitte Geert Jensen
Lektor
Arkitekt, industriel designer

Birgitte Geert Jensen er lektor ved Institut for Design på Arkitektskolen Aarhus.

Design skal fungere i den faktiske virkelighed og opfylde de konkrete brugeres behov. Både når hun forsker, og når hun løser konkrete designopgaver, finder Birgitte Geert Jensen det vigtigt at inddrage brugerne i det omfang, det lader sig gøre. Helt i tråd med denne interesse for at få ting til at virke i praksis lægger hun i sit undervisningsarbejde vægt på, at de studerende får indsigt i entrepreneurship, så de bliver i stand til at indgå aktivt, ansvarligt og innovativt i forhold til de virksomheder, de senere skal samarbejde med eller have job i.

Birgitte Geert Jensen leder Arkitektskolen Aarhus’ deltagelse i forskningsprojektet Tilgængelig emballage for ældre og funktionshæmmede, som startede i 2008. Projektets mål er at udvikle guidelines til industrien, der kan gøre det nemmere at fremstille emballager, som alle kan håndtere. Vel at mærke uden at der gives afkald på de andre funktioner emballage kan have, som f.eks. at fortælle eller underbygge en historie om produktet. Som udgangspunkt og grundlag studeres brugeres daglige udfordringer med besværlige emballager, samt de måder brugere i praksis takler de genstridige forseglinger på - med eller uden brug af skarpe knive eller andet som kan medføre deciderede risici. Som de fleste ved, behøver man ikke at være ældre eller funktionshæmmet for at kunne opleve besvær ved åbning af f.eks. en vakuumpakke eller en dåse fiskekonserves. Birgitte Geert Jensen forventer derfor også, at projektet i sidste ende kan føre til forbedringer, som alle får gavn af, og som kan inspirere industrien. Projektet er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen og løber frem til år 2012. Se evt. mere om projektet i højre side. 

Nemmere hverdag og færre risici har været mål i flere af de projekter Birgitte Geert Jensen har arbejdet med. Hun har f.eks. deltaget i udvikling og design af et produkt til måling af hudens elasticitet (til hjælp for mennesker med sygdommen scleroderma) og af et læseapparat til svært synshandicappede. I 2004-2006 var hun leder af projektet Handikapvenlige Offentlige Toiletter. Et andet af hendes interesseområder er Trafiksikkerhed gennem brugerdreven innovation.

Birgitte Geert Jensen er uddannet arkitekt og industriel designer med afgang fra Arkitektskolen Aarhus i 2002.

Nøgleord

Brugerdreven innovation, design for alle, entrepreneurship, brugerinddragelse, produktdesign. 

 

 

E-mail