Danish Centre for Design Research
ENGLISHDANSKKONTAKTSITEMAPRSSRSS

Kort nyt #48

Send artikel
Abonnér Facebook

Netværk for Æstetik og Design inviterer til seminar

Hvem er bange for æstetik?
Tid: Fredag den 11. maj kl. 10.00-15.40.

Sted: Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Auditorium 3, opgang J.

Emnet er "Hvem er bange for æstetik?", og formålet er at diskutere æstetikbegrebets ofte problematiserede rolle i den nutidige designdebat og dets status i konkrete designpaksissammenhænge.

Læs det fulde program her.

Opdateret konferenceliste

Center for Designforskning har en af de mest omfattende lister over internationale konferencer med relevans for designforskere. Konferencelisten opdateres løbende og kan ses her på centrets hjemmeside.

Forskningens Døgn 2012

Videnskabsfestivalen Forskningens Døgn byder i dagene 19., 20. og 21. april 2012 på arrangementer over hele landet.

Åbningsarrangementet byder blandt andet på forskerdysten Stjerner med hjerner, hvor ti ph.d.-studerende fra landets universiteter og højere læreanstalter vil konkurrere om at formidle deres forskning på tre minutter. Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus har begge en ph.d.-studerende med i dysten.

Se mere om Else Skjold fra Designskolen Kolding her. 

Se mere om Carlo Volf fra Arkitektskolen Aarhus her.

På Kunstakademiets Arkitektskole og Kunstakademiets Designskole løber fire arrangementer af stablen i løbet af Forskningens Døgn.

Læs mere om arrangementerne her.

Videnkupon-ordningen genåbnet

Små og mellemstore virksomheder kan få hjælp til at købe forsknings-, innovations- og udviklingsaktiviteter i form af i et samarbejde med en eller flere videninstitutioner. videnkupon-ordningen er genåbnet fra 2. april 2012.

Som noget nyt er det bl.a. muligt at modtage et forhåndstilsagn på en videnkupon. Virksomheden kan derfor søge en basis videnkupon inden videninstitutionen og projektet er på plads. Der er også fortsat mulighed for at søge videnkupon med den fulde ansøgning.

En videnkupon giver virksomhederne rabat på

  • køb af viden, eller
  • forskningssamarbejde med en videninstitution.

Hvem kan søge?

  • Små og mellemstore virksomheder, som ikke tidligere har samarbejdet med forsknings- og videninstitutioner.

Læs mere om videnkuponer hos Styrelsen for Forskning og Innovation.

Fremtidens designpolitik - Visioner og muligheder

Danish Design Association, Dansk Erhverv, Kunstakademiets Designskole og Dansk Industri har udarbejdet et fælles indspil til regeringens kommende designpolitik. Indspillet hedder Fremtidens designpolitik - Visioner og muligheder, og det er den 21. marts 2012 fremsendt til erhvervsministeren, uddannelsesministeren og kulturministeren.

Politikoplægget bygger på tre indsatsområder: Designuddannelser og -forskning, Design som markedsudvikler og Synlighed på de internationale markeder. Hvert af de tre indsatsområder består af fem konkrete policyforslag. Politikoplægget er desuden ledsaget af en undersøgelse af brug af design i 60 danske virksomheder.

Læs indspillet her.

Ledige stillinger

Der er ledige forsker- og underviserstillinger på Arkitektskolen Aarhus. 

Se opslagene her.


Mind Design #48, 2012


E-mail